Rostlinná výroba

Rolnická společnost, a.s. se sídlem v Pavlovice hospodaří nedaleko Vlašimi ve středočeském kraji na 950 ha zemědělské půdy. Z toho je 73 ha luk a trvalých travních porostů.

V rostlinné výrobě pěstujeme zhruba 200 ha ozimé pšenice, 90 ha ozimého ječmene, 80 ha jarního ječmene, 15 ha tritikále, 170 ha ozimé řepky, 40 ha škrobárenských (průmyslových) brambor a na zbytku krmné plodiny (jetel 95 ha, GPS na založení jetele 75 ha a silážní kukuřici 125 ha). Společnost se specializuje na výrobu průmyslových (škrobárenských) brambor. Používáme odkamenění při sázení brambor a výkonný a šetrný bramborový kombajn.

Tržními komoditami rostlinné výroby jsou průmyslové (škrobárenské) brambory, potravinářská pšenice, sladovnický ječmen.


Živočišná výroba

Rolnická společnost, a.s. chová přibližně 400 dojných krav. Telata (jalovičky) do 0,5 roku jsou ustájena v přístřešcích. Býčci do 3 měsíců jsou prodáváni. Savá telata jsou ustájena v individuálních boudách. Jalovice jsou ustájeny ve stáji bývalého kooperačního velkokapacitního teletníku. Tato stáj byla v zájmu sjednocení technologie ustájení zrekonstruována na volnou, stlanou, boxovou stáj. Všechny kategorie skotu se přistýlají slámou.

Všechny krávy a vysokobřezí jalovice máme ustájeny ve volném, stlaném, boxovém ustájení. Hnůj je denně vyvážen na zpevnění hnojiště.

Tržními komoditami živočišné výroby je mléko a hovězí maso.

Automat na kravské mléko
Aktuální cena: 14,- Kč/l

Rolnická společnost prodává syrové kravské mléko z automatu. Automat je součástí nové dojírny v areálu společnosti.


Náhradní díly, hutní materiál, nafta, oleje a mazadla, lisování hydraulických hadic na míru

Prodejna náhradních dílů obchoduje s materiály, které jsou potřebné pro vlastní chod společnosti a tím jsou vhodné i pro jiné zemědělce, jiné podniky a občany. Vzhledem k neustálému doplňování skladu je možné si potřebný náhradní díl a i jiný materiál z obchodovaného sortimentu objednat s velmi krátkou dodací lhůtou.  

Sortiment prodejny je možné rozdělit do následujících oborů:

 1. běžné náhradní díly na traktory a zemědělské stroje,
 2. spojovací materiály (šrouby, matice, elektrody, dráty a řetězy),
 3. ložiska, gufera, "O" kroužky a manžety,
 4. hutní materiál (plechy, profily a další),
 5. nářadí pro řemeslníky, stavbu a zahradu,
 6. prací prášky a jiné mycí prostředky.

Prodejna motorové nafty, olejů a mazadel se zabývá prodejem motorové nafty, běžných olejů a mazacích tuků pro osobní a nákladní automobily, nakladače a veškerou další zemědělskou mechanizaci. Oleje a mazací tuky jsou od výrobce SLOVNAFT Bratislava. Oleje je možné koupit na celé sudy, nebo odlité do vlastních nádob.

Vedoucí skladu
p. Lukáš Drlík

Tel.: +420 602 121 932
E-mail: sklad@rols.czdrlik@rols.cz

Nákupčí skladu
p. Otto Stehlík

Tel.: +420 724 358 954
E-mail: sklad@rols.cz


Vážení na statické silniční váze

Způsob vážení Cena (bez DPH)
Jednotlivé vážení s obsluhou, tisk vážního lístku a pokladního dokladu 80,- Kč
Dvojí vážení s obsluhou, tisk vážního lístku a pokladního dokladu 140,- Kč
Jednotlivé vážení pro smluvní partnery bez obsluhy, tisk vážního lístku 50,- Kč

Každý smluvní partner obdrží po podpisu smlouvy čip (více čipů), který mu umožní vážení v libovolnou dobu (otevírací dobu areálu) včetně vytištění vážního lístku na malé tiskárně váhy. Počítač váhy připraví podklady pro měsíční fakturaci. Bez vložení čipu je váha nefunkční. Pro ostatní veřejnost bude vážení probíhat za přítomnosti pracovníka ROLS.

Otevírací doba

6-18 hod pro smluvní klienty včetně soboty a neděle,

7-15 hod pro ostatní veřejnost (po-pá)

Technické parametry
 1. nosnost 60 000 kg,
 2. rozsah vážení 400–60 000 kg,
 3. krok stupnice 20 kg,
 4. rozměry vážícího mostu 18x3 m.

Samoobslužný prodej brambor

Prodej konzumních brambor, vhodných k uskladnění, formou samoobslužného prodeje. Z důvodu nízkých teplot jsou brambory umístěny za vchodovými dveřmi do budovy za výdejní bednou, u vjezdu do areálu. K dispozici je i návod k nakupování a popis prodávaných odrůd.

Za každý odebraný pytel (25 kg) vhoďte, prosím, 200,- Kč do kasičky umístěné na boku bedny. Cena 1 kg je 8 Kč.

Kontaktní osoba
Vítězslav Kuklík, DiS.

Tel.: +420 728 611 811
E-mail: kuklik@rols.cz


Doprava a přeprava

 1. Velkokapacitní doprava sklápěcí soupravou TATRA T 815–2 a PANAV PS 3 24 s celkovou legislativní nosností 28 t a objemem 48 m3. S touto soupravou vozíme volně veškeré zemědělské komodity, paletované brambory a jiný materiál, písky a kamenivo.
 2. Traktorová doprava a provádění polních prací.

Pronájem a prodej volných prostor v Pavlovicích

Areál Rolnické společnosti, a.s. Pavlovice je značně rozsáhlý a disponuje volnými objekty. Pro více informací využijte kontakt níže.

Nabídka na umístění reklamních poutačů

Areál společnosti je umístěn podél frekventované silnice Vlašim-Zruč nad Sázavou a naskýtá možnost umístění reklamních poutačů.

Kontaktní osoba
Ing. Jan Kulík

Tel.: +420 777 642 680
E-mail: reditel@rols.czkulik@rols.cz