Živočišná výroba

Rolnická společnost, a.s. Pavlovice chová 380 dojných krav a všechny navazující kategorie skotu. Všechny krávy a vysokobřezí jalovice máme ustájeny ve volném, stlaném, boxovém ustájení. Hnůj je denně vyvážen na polní hnojiště. Savá telata jsou ustájena v individuálních boudách. Telata do 0,5 roku jsou ustájena v přístřešcích. Obojí se přistýlá slámou. Jalovice a býci jsou ustájeny ve stáji bývalého kooperačního velkokapacitního teletníku. Tato stáj byla v zájmu sjednocení technologie ustájení zrekonstruována na volnou, stlanou, boxovou stáj. Pro splnění legislativních požadavků používáme zpevněné hnojiště.

Tržními komoditami živočišné výroby je mléko a hovězí maso.

Rolnická společnost zahájila prodej syrového kravského mléka z automatu. Automat je součástí nové dojírny v areálu společnosti. Podrobný návod na obsluhu automatu viz: Návod automatu na mléko

Aktuální cena: 14,- Kč/l

Mapa