Rostlinná výroba

Rolnická společnost, a.s. se sídlem v Pavlovice hospodaří nedaleko Vlašimi ve středočeském kraji na 950 ha zemědělské půdy. Z toho je 73 ha luk a trvalých travních porostů.

V rostlinné výrobě pěstujeme zhruba 200 ha ozimé pšenice, 90 ha ozimého ječmene, 80 ha jarního ječmene, 15 ha tritikále, 170 ha ozimé řepky, 40 ha škrobárenských (průmyslových) brambor a na zbytku krmné plodiny (jetel 95 ha, GPS na založení jetele 75 ha a silážní kukuřici 125 ha). Společnost se specializuje na výrobu průmyslových (škrobárenských) brambor. Používáme odkamenění při sázení brambor a výkonný a šetrný bramborový kombajn.

Tržními komoditami rostlinné výroby jsou průmyslové (škrobárenské) brambory, potravinářská pšenice, sladovnický ječmen.