Doprava a přeprava

Rolnická společnost, a.s. Pavlovice nabízí následující druhy doprav:

  • Velkokapacitní doprava sklápěcí soupravou TATRA T 815 – 2 a PANAV PS 3 24 s celkovou legislativní nosností 28 t a objemem 48 m3. S touto soupravou vozíme volně veškeré zemědělské komodity, paletované brambory a jiný materiál, písky a kamenivo.
  • Traktorová doprava a provádění polních prací.
  • Vyvážení fekálií traktorovým fekálem o objemu 8 m3.

Kontaktní osoba Ing. Kulík Jan, tel. 777 642 680.