Poničené střechy vlivem silného větru

V první polovině února došlo, vlivem velmi silného větru, k poškození střech na dvou budovách (stodola a teletník) v areálu společnosti. Škoda je nahlášena na pojišťovnu.

Teletník 1 Stodola 2

publikováno