Investice v roce 2015

ŸPředstavenstvo po konzultaci s DR rozhodlo o  realizaci těchto investic:

a)     Pedometry na zjišťování říje krav (cca 0,5 mil. Kč)

b)    Hloubkový kypřič půdy (cca 0,55 mil. Kč)

c)     Secí stroj na kukuřici 6 řádků (cca 0,8 mil. Kč)

d)    Plečka na kukuřici s přihnojením 6 řádků (cca 0,55 mil. Kč)

e)     Shrnovač píce dvourotorový (cca 0,4 mil. Kč)

f)     Samosběrný vůz na seno a slámu (cca 0,95 mil. Kč)

g)    Váha automobilní (cca 0,5 mil Kč)

h)     Mléčný krmný vozík 260 l na krmení tela (cca 0,2 mil. Kč)

Dále po konzultaci  s DR rozhodlo o urychleném provedení potřebných oprav budov a komunikací v areálu ROLS

i)      Oprava střechy horního kravína (cca 1 mil. Kč)

j)      Vyasfaltování cesty v areálu společnosti (cca 1,4 mil. Kč)

k)     Oprava střechy bramborárny (cca 0,15 mil. Kč)

 

publikováno