Rolnická společnost a.s., Pavlovice
Vítejte na našich stránkách

Rolnická společnost a.s., Pavlovice

Cílem společnosti je podnikat v zemědělské výrobě. Hospodaříme na půdě pronajaté od vlastníků půdy o výměře s menšími meziročními rozdíly přibližně 950 ha.

Organizace společnosti odráží výrobní strukturu danou historicky a půdně – klimatickými podmínkami.

více o nás

Rostlinná
výroba

Pěstujeme pšenici, ječmen, oves, řepku, brambory a další krmné plodiny (jetel, kukuřice)...

Živočisná
výroba

Chováme dojné krávy a všechny navazující kategorie skotu. Produkujeme mléko a hovězí maso...

Nabídka zboží
a služeb

Provádíme opravy zemědělských strojů a motorových vozidel, prodáváme náhradní díly...